Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty


Informacja WYDZIAŁU TURYSTYKI I KULTURY FIZYCZNEJ
dot. złożonych wniosków o dofinansowanie:
 
1/ PARTNERSTWO W EKOLOGII.
Realizacja: 06-09.04.2002 r.

2/ DOLNOŚLĄSKA MAJÓWKA EUROPEJSKA.
Realizacja: 2003 r.

3/ Miejska Trasa Turystyczna i rozbudowa systemu inf. turystycznej.
Realizacja: 2003 r.

 


4/ X rocznica współpracy partnerskiej

5/  System informacji miast partnerskich.
Realizacja: 01.12.2004-30.11.2005 r.

 


6/ Podnoszenie kwalifikacji kadry turystycznej i agroturystycznej ...
Realizacja: 01.01.-31.12.2006 r.

 


7/  Rozwój współpracy instytucji i organizacji miast partnerskich.
Realizacja: 01.05.2006 r.-31.03.2007r.

 


8/ Promocja przygranicznych regionów turystycznych ...
Realizacja: 01-12.2009 r. 

 


9/ Wzmacnianie powiązań transgran. poprzez rozwój współpracy ...
Realizacja: 12.2008-12.2009 r.

 


10/ Utworzenie regionalnego centrum informacji turystycznej ...
realizacja: 01.07.2008-30.06.2009 r.

 


11/ System fortyfikacji średniowiecznych - miejska trasa spacerowa (brak dofinansowania).

12/ Utworzenie systemu tras spacerowych, rowerowych i biegowych oraz zagospodarowanie (...) Góry Parkowej w Bystrzycy Kłodzkiej (wniosek znajduje się na liście rezerwowej).

13/ Bystrzyca Kłodzka, system fortyfikacji miejskich (XIV w): remont i modernizacja południowo-wschodniego odcinka średniowiecznych murów obronnych.    
Realizacja 16.08.2011 r. - 10.12.2011 r.

 


14/ „Opracowanie i wykonanie folderu promocyjnego pn. Smaki Wsi Sudeckiej wraz z prezentacją multimedialną”.
Projekt opracował Kierownik Wydziału Przedsiębiorczości UMiG w Bystrzcy Kłodzkiej.
Realizacja: 18.04.2011 r. - 05.01.2012 r.

 


15/ Otwarcie Nysy Kłodzkiej dla polsko-czeskiej turystyki wodnej I etap: opracowanie dokumentacji.
Realizacja 01.03.2011 r. - 30.04.2012 r.

 


16/ Bystrzyca Kłodzka, XIV – wieczny system fortyfikacji miejskich. Przeprowadzenie prac konserwatorskich oraz niezbędnych robót budowlanych wymaganych dla zachowania materii zabytkowej dla południowo-wschodniego odcinka średniowiecznych murów obronnych w Bystrzycy Kłodzkiej - II etap.
Realizacja: 23.05.2012 r. - 25.10.2012 r.

 


17/ Remont i adaptacja na cele kultury i turystyki bram i baszt stanowiących elementy średniowiecznego systemu fortyfikacyjnego w Bystrzycy Kłodzkiej.
Realizacja: wrzesień 2012 r. - grudzień 2013 r.

 


18/ Bystrzyca Kłodzka (XIV w.). System fortyfikacji miejskich – prace konserwatorskie oraz roboty budowlane wymagane dla ratowania materii zabytkowej południowo – wschodniego odcinka średniowiecznych murów obronnych -  III etap.
Realizacja: maj - październik 2013 r.

 


19/ „System identyfikacji turystycznej – oznakowanie atrakcji turystycznych Bystrzycy Kłodzkiej oraz ich promocja”
Realizacja: 2013-2014 r.

 


20/ Bystrzyca Kłodzka (XIV w.) – system fortyfikacji średniowiecznych. Prace konserwatorskie oraz roboty budowlane niezbędne dla ratowania materii zabytkowej południowo-wschodniego odcinka murów obronnych – IV etap.
Realizacja: maj-październik 2014

 


21/ „Park Seniora - Planeta +60. Urządzenie Parku Seniora - siłowni zewnętrznej wraz z prowadzeniem działań sportowo-rekreacyjnych i edukacyjnych dla seniorów Gminy Bystrzyca Kłodzka".
Realizacja: 15 kwiecień-15 grudzień 2014

 


22/ „System identyfikacji turystycznej – oznakowanie atrakcji turystycznych gminy Bystrzyca Kłodzka oraz ich promocja”.
Realizacja: 2014-2015

 


23/ „Bystrzyca Kłodzka - system fortyfikacji średniowiecznych (XIV wiek). Prace konserwatorskie i renowacyjne północnej części fortyfikacji średniowiecznych położnych przy ul. Wojska Polskiego. Kontynuacja prac zabezpieczających i konserwatorskich murów obronnych w Bystrzycy Kłodzkiej”.
Realizacja 2015 r.

 

24/ Bystrzyca Kłodzka, Baszta Kłodzka (XIV w.): przeprowadzenie niezbędnych robót budowlanych oraz prac konserwatorskich i renowacyjnych – kontynuacja.
Realizacja: 2016 r.

 

25/ Bystrzyca Kłodzka, system fortyfikacji średniowiecznych (XIV w.): prace konserwatorskie i renowacyjne północnej części fortyfikacji – II etap - kontynuacja.
Realizacja: 2016 r.

 

26/ "Poznaj Sudety na nartach" - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Interreg VA Republika Czeska – Polska
Realizacja: 2017 - 2018 r.

 

27/ "Historyczne wieże kłodzkiego pogranicza" - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Interreg VA Republika Czeska - Polska, realizacja 2017 - 2018 r.
http://historycznewieze.bystrzycaklodzka.pl/7/strona-glowna.html

 

Study Tour, 22 grudnia 2018 r.

 

28/ "Baśniowa kraina u nas się zaczyna" - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Interreg VA RC-PFundusz Mikro-Projektów
Realizacja: 2017 - 2018 r.

 

29/ "Singletrack Glacensis" - Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020
Realizacja: 2017 - 2018 r. -

 

Pętla pod Śnieżnikiem - mapka 
30/ „Remont i adaptacja części budynku oraz lokalu użytkowego na Centrum Informacji Turystycznej wraz z rewitalizacją oraz renowacją zabytkowych elementów architektury, Plac Wolności 17, Bystrzyca Kłodzka” - Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020
Realizacja 2018 - 2019 r.

 

31/ „Bystrzyca Kłodzka – Przystań Floriańska” - Dolnośląski Fundusz Odrzański
Realizacja 2018 r.

 

32/ "Singletrack Glacensis" - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Interreg V-A
Realizacja 2018 - 2020 r.

 

 
KARTA BIKERA

 

 
MAPKI PETLI I TRAS
Ceska Trebova PDFCeska Trebowa.pdf (6,56MB)
 
33/ "10 lat razem" - Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska"
Realizacja 2019 r. 

 

34/ „Na granicy na krawędzi” - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Interreg V-A
Realizacja: 2019 - 2021
 
PĘTLA STRONIE

 

REWITALIZACJA GÓRY PARKOWEJ

 

35/ "Turystyka na pograniczu" - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Interreg V-A
Realizacja: 2019 - 2020

 

 
36/ "Dziedzictwo kulturowe - wspólna droga do wiedzy" - Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska" nr projektu CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_008/0002282
Realizacja: 2020-2022
 

 

 
 
37/ „Dziedzictwo kulturowe nas łączy” - Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska". nr projektu CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_008/0002474
Realizacja: 2020-2022
 

 

 
38/ "Roboty budowlane i prace konserwatorskie dla zadania pn.: „System fortyfikacji średniowiecznych – miejska trasa spacerowa. Etap III – trakt pieszy: ul. Krótka – Kupiecka” -
dofinansowano z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - realizacja 2020 rok.

 

 
 
39/ „Utworzenie  systemu  tras  spacerowych,  rowerowych i biegowych oraz zagospodarowanie turystyczne i sportowo-rekreacyjne założenia parkowo-leśnego Góry Parkowej w Bystrzycy Kłodzkiej – etap1 – instalacje elektryczne i etap 2 – droga dojazdowa-
dofinansowano z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - realizacja 2021 rok.
 

 

 
40/ System fortyfikacji średniowiecznych – miejska trasa spacerowa. Etap IV – trakt pieszy: schody, ul. Kupiecka" -
dofinansowano z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - realizacja 2021 rok.

 

 
41/ ”Remont i przebudowa części podziemi zlokalizowanych wzdłuż murów obronnych z uwzględnieniem zabezpieczenia oraz dostosowania obiektu do obsługi ruchu turystycznego w Bystrzycy Kłodzkiej” -
dofinansowano z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - realizacja 2021 - 2022 rok

 

fotografie: archiwum Gminy Bystrzyca Kłodzka, Maciej Pędrak

42/ "Silne partnerstwo w trudnych czasach" - Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska, wartość projektu, 29 984,52 euro, kwota dofinansowania 21 176,47 euro, partner projektu Usti nad Orlicą (Czechy). - realizacja 2022 r.

 

43/ "Aby lepiej się zrozumieć" Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska, wartość projektu, 19 325,25 euro, kwota dofinansowania 16 426,46 euro, partner projektu Orlickie Zahorzi (Czechy).
W ramach projektu zakupiono: potykacz multimedialny oraz translator językowy

 

 
44/"Bawimy się na pograniczu" Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska, wartość projektu, 12 034,00 euro, kwota dofinansowania 10 228,90 euro, partner projektu Orlické Záhoří (Czechy).

 

 
45/ "Remont obiektu zabytkowego - XIV-wiecznej Bramy Wodnej w Bystrzycy Kłodzkiej"
dofinansowano z Rządowego Funduszu Polski Ład, Rządowy Program Odbudowy Zabytków - realizacja 2023 - 2024

 

 
46/ "Kaplica św. Floriana - XVIII w. w Bystrzycy Kłodzkiej - prace konserwatorskie i restauratorskie"
dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład, Rządowy Program Odbudowy Zabytków - realizacja 2024 - 2025

 

plik do pobrania