Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Certyfikacja

Certyfikacja Informacji Turystycznej
 

Certyfikacja Informacji Turystycznej w Polsce została wprowadzona w 2010 roku przez Polską Organizację Turystyczną. Celem certyfikacji jest zapewnienie odpowiedniej jakości obsługi turystów oraz stworzenie krajowej sieci standaryzowanych jednostek informacji turystycznej współpracujących na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym.

Certyfikacja prowadzona jest przez Polską Organizację Turystyczną, w ramach promocji i rozwoju Polskiego Systemu Informacji Turystycznej w kraju na podstawie indywidualnych zgłoszeń punktów i centrów informacji turystycznej i jest realizowana w porozumieniu z regionalnymi organizacjami turystycznymi w Polsce.
Wprowadzono 4 kategorie certyfikacji podmiotów informacji turystycznej, wyrażone gwiazdkami, które oznaczają:
1) 4 gwiazdki – najwyższy poziom świadczonych usług w obszarze informacji
turystycznej na poziomie wymogów dla tej kategorii przy jednoczesnym spełnieniu wymogów
określonych w Kryteriach oceny;

2) 3 gwiazdki – bardzo dobry poziom świadczonych usług w obszarze informacji
turystycznej na poziomie wymogów dla tej kategorii przy jednoczesnym spełnieniu wymogów
określonych w Kryteriach oceny;
3) 2 gwiazdki – bardzo dobry poziom świadczonych usług w obszarze informacji
turystycznej na poziomie wymogów dla tej kategorii przy jednoczesnym spełnieniu
wymogów określonych w Kryteriach oceny;
4) 1 gwiazdka – bardzo dobry poziom świadczonych usług w obszarze informacji
turystycznej na poziomie wymogów dla tej kategorii przy jednoczesnym spełnieniu wymogów
określonych w Kryteriach oceny.

https://www.pot.gov.pl/pl/dzialalnosc/certyfikacja-it
 

 

certyfikaty dla Centrum Informacji Turystycznej w Bystrzycy Kłodzkiej