×

Wyszukaj w serwisie

loader
6 °C

Pomoc publiczna z tytułu zatrudnienia nowych pracowników

Dopuszczalna wielkość pomocy publicznej na realizację nowej inwestycji udzielanej przedsiębiorcy z tytułu zatrudnienia określonej liczby pracowników w związku z nową inwestycją jest liczona jako iloczyn maksymalnej intensywności pomocy określonej dla danego obszaru (województwa) i dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników, obejmujących koszty płacy brutto tych pracowników, powiększone o składki obowiązkowe, takie jak składki na ubezpieczenie społeczne, ponoszone przez przedsiębiorcę od dnia zatrudnienia tych pracowników.

Przedsiębiorca jest zobowiązany do utrzymania każdego miejsca pracy, licząc od dnia jego utworzenia, przez okres co najmniej pięciu lat dla dużego przedsiębiorstwa, trzech lat w przypadku mikro, małych i średnich przedsiębiorców.

  • Centrum Informacji Turystycznej
  • Pl. Wolności 17, 57-500 Bystrzyca Kłodzka
  • (+48) 74 811 76 76, 74 811 76 77
  • Infolinia turystyczna Polskiej Organizacji Turystycznej
  • (+48) 22 278 77 77 lub 801 888 844
  • SKYPE - CC.POLAND.TRAVEL