Rynek pracy

Gmina Bystrzyca Kłodzka ma charakter turystyczno - przemysłowy. Rozwój podmiotów gospodarczych w gminie coraz bardziej związany jest z turystyką, przemysłem nieuciążliwym dla środowiska, m.in. przetwórstwem rolno - spożywczym, przemysłem drzewnym, przemysłem papierniczym. W gminie istnieje kilka zakładów przemysłowych, które zatrudniają mieszkańców. Natomiast brak jest dużych zakładów, które stanowiłby podstawę zatrudnienia w gminie. Pod względem liczby firm dominującym sektorem gospodarki lokalnej jest jednak sektor handlu i usług, w którym działają głównie małe podmioty gospodarcze. Na terenie gminy została utworzona podstrefa WSSE „Invest - Park” w Wałbrzychu. Gmina leży na jednym z obszarów o najwyższej stopie bezrobocia. Z danych statystycznych wynika, że powiat kłodzki na dzień 31 grudnia 2016 r. odnotował 16,2 % bezrobotnych.

Centrum Informacji Turystycznej
57-500 Bystrzyca Kłodzka, ul. Plac Wolności 1
tel.: (+48) 74 811 76 76, 74 811 76 77
faks:
e-mail: www.bystrzycaklodzka.pl Projekt i realizacja: © 2011-2022 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Liczba wizyt: 836329, dzisiaj: 150