Opis nieruchomości

OPIS NIERUCHOMOŚCI
 

 

    Dokładne dane
    oferenta

   Nazwa właściciela

Gmina Bystrzyca Kłodzka

   Adres

ul. Sienkiewicza 6

57-500 Bystrzyca Kłodzka

   Tel:

74 811 76 00, 811 76 05

   Fax

74 811 15 88

   e-mail

 

Położenie

 

   Nazwa miejsca

obręb Niedźwiedna

   Miasto / Gmina

Bystrzyca Kłodzka

   Powiat

Kłodzki

   Województwo

Dolnośląskie

Powierzchnia całkowita kompleksu nr 1

0.76 ha

Maks. dostępna   powierzchnia w jednym kawałku

0.4361 ha

Drogi wewnętrzne

0.3239 ha

Numer/numery działki wg ewidencji gruntów

81/3, 81/4, 81/10

   Kształt działki

regularny, wydłużony, zbliżony do trapezu

 Tereny dla        poddostawców

brak

 

Informacje  dotyczące nieruchomości

 

  Właściciel

Gmina Bystrzyca Kłodzka

  Rodzaj własności

własność gminy

  Ograniczenia
  własności

brak

Współwłaściciele

brak

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

teren zabudowy produkcyjnej, alternatywnie usługowej – uchwała nr XLIV/351/2002

 

Charakterystyka
gruntów

 

Klasa gruntów wraz z powierzchnią (ha) na podstawie ewidencji gruntów

nr działki: 81/3 – powierzchnia 0.1623 ha klasa gruntu Ba

nr działki: 81/4 – powierzchnia 0.1379 ha klasa gruntu Ba

81/10 – powierzchnia 0.1359 ha klasa gruntu Ba

nr działki: 81/8 – powierzchnia 0.3232 ha droga

Klasyfikacja gruntów

iły pylaste, zwietrzelina gliniasta, podłoże ze skały miękkiej spękanej

Różnica poziomów terenu

0,5 %

Dotychczasowe   użytkowanie

obszary produkcyjno – usługowe

(branża budowlana, drzewna)

Zanieczyszczenia wód
  powierzchniowych 
i gruntowych

nie występują

Materiały odpadowe na terenie

nie występują

Poziom wód podziemnych

Nie występują do głębokości 3,5 m

Ryzyko wystąpienia zalań i  wstrząsów  podziemnych

nie występuje

Budynki i zabudowania na terenie

działka nr 81/9 – stacja transformatorowa

Ograniczenia
ekologiczne

uciążliwość w granicach działki

Drzewa / zadrzewienia

nie

 

Budynki/ ograniczenia 
budowlane

 

Procent zabudowy wg     Planu    Zagospodarowania   Przestrzennego

nie dotyczy

Ograniczenia wysokości budynków

12 m

Strefa buforowa

brak

Zabudowania mieszkalne w  pobliżu

tak – w sąsiedztwie działki

Inne zakłady w pobliżu lokalizacji

tak – około 10 m

Połączenia  
transportowe  
/odległości/

 

 

 

 

 

 

 

Droga dojazdowa do działki (rodzaj drogi)

droga gminna od ul. Kolejowej, która jest drogą powiatową nr 392 (rodzaj nawierzchni kostka granitowa)

Autostrada / droga krajowa

Wrocław Południe – 95 km

Tereny położone wzdłuż drogi krajowej
nr 33 prowadzącej do przejścia granicznego z Republika Czeską – Boboszów – Dolna Lipka 30

Kolej

Stacja Bystrzyca Kłodzka Miasto Odległość 1,5 km

Bocznica kolejowa

Stacja Bystrzyca Kłodzka Przedmieście 0,7 km

Najbliższe lotnisko międzynarodowe

Wrocław Strachowice 110 km

Najbliższy port morski (handlowy)

Szczecin ok. 500 km

Najbliższe miasto wojewódzkie

Wrocław 110 km

Cena

 

Cena gruntu

do uzgodnienia

 

Podatek od  
nieruchomości

 

Ziemia o kwalifikacji przemysłowej

0,4361 ha

 

Budynki przemysłowe

występują

 

Istniejąca
infrastruktura

 

  Elektryczność

 

 • Napięcie (kV)
 • Osiągalna moc (MW)

20kV – linia napowietrzna w pobliżu nieruchomości, dostępna moc 1.5, osiągalna moc 1.5, istnieje możliwość rozbudowy infrastruktury technicznej

 • Odległość od podłączenia

50 m

 • Energia Cieplna

Nie przewiduje się zasilania
w zewnętrzną energię cieplną

 
Gaz

 

 • Rodzaj

 

Gaz przewodowy

 • Opałowa wartość kaloryczna (kw/m3)

 -

 • Odległość od podłączenia

350 m

 • Średnica rury (mm)

200

 

 • Ciśnienie (Mpa)

 -

 

 • Wydajność (Nm3/h)

 

390

  Woda (przemysłowa i pitna)

 • Odległość od podłączenia

 

100 m z ul. Kolejowej

 • Średnica rury (mm)

160

 • Ciśnienie (Mpa)

 -

 • Wydajność na dzień  (m3/h)

8

  Kanalizacja
 • Oczyszczalnia ścieków

Długość kolektora z terenu strefy do oczyszczalni wynosi ok. 2 km

Alternatywą dla kolektora sanitarnego jest wykonanie lokalnej oczyszczalni ścieków.

 • Średnica rury (mm)

Na odcinku od Strefy do ul. Kolejowej przewiduje się wykonanie sieci
o średnicy 200

 • Wydajność na dzień (m3/dzień)

Szacunkowa wielkość

ok. 40-50 m3/d

  Telekomunikacja
 • Linie analogowe

możliwość podłączenia

 • Linie cyfrowe ISDN

możliwość podłączenia

 

Ułatwienia dla inwestorów

 • przygotowane tereny pod inwestycje,
 • zwolnienia od podatku od nieruchomości udzielanych w ramach pomocy de minimis na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka – uchwała nr XXXIII/331/12 z dnia 21.09.2012 r.
 • pomoc w załatwieniu spraw formalno – prawnych związanych
  z uruchomieniem działalności na terenie podstrefy.

Kontakt

 

 

Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej – Renata Surma

tel. 74 8117- 600, 8117- 605

fax. 74 8111- 588

 

Centrum Informacji Turystycznej
57-500 Bystrzyca Kłodzka, ul. Plac Wolności 1
tel.: (+48) 74 811 76 76, 74 811 76 77
faks:
e-mail: www.bystrzycaklodzka.pl Projekt i realizacja: © 2011-2022 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Liczba wizyt: 836367, dzisiaj: 188