Wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Dotyczy działek oznaczonych geodezyjnie nr 81/3; 81/4; 81/8; 81/10 obr. Niedźwiedna, miasto Bystrzyca Kłodzka
 

Wyrys działek (PNG)

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w granicach miasta Bystrzyca Kłodzka wzdłuż obwodnicy drogowej, w obrębach geodezyjnych; Zacisze, część obrębu Niedźwiedna, część obrębu Zabłocie, cześć obrębu Pławnica zatwierdzony Uchwałą Nr XLIV/351/2002 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 27 kwietnia 2002r., opublikowany w Dzienniku Urzędowym województwa dolnośląskiego nr 177/2002 z dnia 20 sierpnia 2002 r. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w granicach miasta Bystrzyca Kłodzka wzdłuż obwodnicy drogowej, w obrębach geodezyjnych; Zacisze, część obrębu Niedźwiedna, część obrębu Zabłocie, cześć obrębu Pławnica zatwierdzony Uchwałą Nr LXI/532/10 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 29 września 2010 r.

Centrum Informacji Turystycznej
57-500 Bystrzyca Kłodzka, ul. Plac Wolności 1
tel.: (+48) 74 811 76 76, 74 811 76 77
faks:
e-mail: www.bystrzycaklodzka.pl Projekt i realizacja: © 2011-2022 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Liczba wizyt: 836353, dzisiaj: 174