Opis nieruchomości

OPIS NIERUCHOMOŚCI
 

 

Dokładne dane
oferenta

Nazwa właściciela

Gmina Bystrzyca Kłodzka

  Adres

ul. Sienkiewicza 6

57-500 Bystrzyca Kłodzka

  Tel:

74 811 76 00, 811 76 05

 Fax

74 811 15 88

  e-mail

 

Położenie

 

  Nazwa miejsca

obręb Niedźwiedna

 Miasto / Gmina

Bystrzyca Kłodzka

Powiat

Kłodzki

 Województwo

Dolnośląskie

Powierzchnia całkowita kompleksu nr 2

10.4821 ha

Maks. dostępna   powierzchnia w jednym kawałku

9.5171 ha

Drogi wewnętrzne

0.965 ha

   Kształt działki

regularny/prostokątny 

Tereny dla   poddostawców

nie

 

Informacje  dotyczące nieruchomości

 

  Właściciel

Gmina Bystrzyca Kłodzka

  Rodzaj własności

własność gminy

 Ograniczenia
  własności

nie

 Współwłaściciele

nie

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

teren zabudowy produkcyjnej, magazynowoskładowej i usługowej – uchwała nr XXXII/312/12 z 31.07.2012 r.

 

Charakterystyka
gruntów

 

Klasa gruntów wraz z powierzchnią (ha) na podstawie ewidencji gruntów

nr działki: 272/4 – powierzchnia 3.5 ha,
klasa gruntu IVa i IVb
nr działki: 272/5 – powierzchnia 6.0171 ha, klasa gruntu IVa
nr działki: 272/1 – powierzchnia 0.3896 ha, klasa gruntu IVa – droga
nr działki 272/2: powierzchnia 0.3886 ha, klasa gruntu IV a i IVb – droga
nr działki: 272/3 powierzchnia 0.1868 ha klasa gruntu IVa – droga

 Klasyfikacja gruntów

iły pylaste, zwietrzelina gliniasta, podłoże ze skały miękkiej spękanej

Badania gruntu ekspertyza geologiczna określająca warunki gruntowo-wodne terenu z czerwca 2003 roku

  Różnica poziomów
  terenu

12 m na długości 500 m (spadek 2 – 3%)

Dotychczasowe  

użytkowanie

grunty orne

  Zanieczyszczenia wód
  powierzchniowych i gruntowych

nie występują

Materiały odpadowe na terenie

nie występują

Poziom wód podziemnych

występują sączenia na głębokości 1,2 – 3,5 m

Ryzyko wystąpienia zalań i  wstrząsów  podziemnych

nie występuje

Gazociąg

brak

Ograniczenia ekologiczne

uciążliwość w granicach działki

Drzewa / zadrzewienia

brak

 

Budynki/ ograniczenia 
budowlane

 

Procent zabudowy wg  Planu      Zagospodarowania     Przestrzennego

60%

Ograniczenia wysokości     budynków

wysokość zabudowy kubaturowej oraz urządzeń i instalacji nie może przekroczyć 12 m

Budynki i zabudowania na terenie nie
Inne obiekty na terenie działki drogi wewnętrzne

 Strefa buforowa

brak

Zabudowania mieszkalne w  pobliżu

brak

Inne zakłady w pobliżu lokalizacji

składy materiałów budowlanych, stacja paliw, fabryka mebli, około 50 m

Połączenia  
transportowe  
/odległości/

 

 

 

 

 

 

 

Droga dojazdowa do działki (rodzaj drogi)

Droga 3236 D – droga powiatowa

Autostrada / droga krajowa

Wrocław Południe – 95 km

Tereny położone wzdłuż drogi krajowej
nr 33 prowadzącej do przejścia granicznego z Republika Czeską – Boboszów – Dolna Lipka 30

   Kolej

Stacja Bystrzyca Kłodzka Miasto Odległość 1,5 km

Bocznica kolejowa

Stacja Bystrzyca Kłodzka Przedmieście 0,7 km

Najbliższe lotnisko międzynarodowe

Wrocław Strachowice 110 km

Najbliższy port morski (handlowy)

Szczecin ok. 500 km

Najbliższe miasto wojewódzkie

Wrocław 110 km

Cena

Cena gruntu

do uzgodnienia

 

Podatek od  
nieruchomości

 

 

od gruntów zw. z prowadzeniem działalności gospodarczej 0.88
od budynków zw. z prowadzeniem działalności gospodarczej 21.3
od budowli 0.02

Ziemia o kwalifikacji przemysłowej

9.5171 ha

Budynki przemysłowe

brak

 

Istniejąca
infrastruktura

 

  Elektryczność

  Doprowadzona sieć energetyczna do granicy działki 

  Napięcie (kV)

Osiągalna moc (MW)

przyłącze 20kV – kabel

do 7,5 MW na zasilaniu podstawowym

 

Odległość od podłączenia

  teren inwestycyjny zasilony liniami kablowymi 20 kV ze stacji elektroenergetycznej  110/20 kV R-Bystrzyca Kłodzka do złącza/złączy średniego napięcia zbudowane przy granicy działek 272/4, 272/5 

  Energia Cieplna

Nie przewiduje się zasilania
w zewnętrzną energię cieplną

Gaz

Rodzaj

Gaz ziemny wysokometanowy E

Opałowa wartość kaloryczna (kw/m3)

nie mniej niż 31 MJ/m3

Odległość od podłączenia

przyłącze przy granicy działki

Średnica rury (mm)

Średnica istniejącego gazociągu wynosi de 160 (dz r 187)

Ciśnienie (Mpa)

 -

Wydajność (Nm3/h)

Rezerwy przepustowości szacujemy obecnie  na ok.1500 m³/h

  Woda (przemysłowa i pitna)

Wykonana sieć wodociągowa do granicy działki.

Odległość od podłączenia

400 m z ul. Kolejowej do granicy działki

Średnica rury (mm)

125 DN

Ciśnienie (Mpa)

5 Mpa

Wydajność na dzień  (m3/h)

36m³/h

Kanalizacja

Wykonana kanalizacja sanitarna i deszczowa  do granicy działki. 

      Oczyszczalnia ścieków

Długość kolektora z terenu strefy do oczyszczalni wynosi ok. 2 km

    Średnica rury (mm)

Na odcinku od Strefy do ul. Kolejowej przewiduje się wykonanie sieci
o średnicy 200 DN

Wydajność na dzień (m3/dzień)

Szacunkowa wielkość

ok. 40-50 m3/d


Śmieci
 
Na terenie gminy działa Zakład Usług Komunalnych, który zapewnia wywóz nieczystości

 Telekomunikacja

  Linie analogowe

możliwość podłączenia - do ustalenia z dostawcą

  Linie cyfrowe ISDN

możliwość podłączenia - do ustalenia z dostawcą

 

Ułatwienia dla inwestorów

  • przygotowane tereny pod inwestycje,
  • zwolnienia od podatku od nieruchomości udzielanych w ramach pomocy de minimis na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka – uchwała nr XXXIII/331/12 z dnia 21.09.2012 r.
  • pomoc w załatwieniu spraw formalno – prawnych związanych
    z uruchomieniem działalności na terenie podstrefy.

Kontakt

 

 

Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej – Renata Surma

tel. 74 8117- 600, 8117- 605

fax. 74 8111- 588

 

Centrum Informacji Turystycznej
57-500 Bystrzyca Kłodzka, ul. Plac Wolności 1
tel.: (+48) 74 811 76 76, 74 811 76 77
faks:
e-mail: www.bystrzycaklodzka.pl Projekt i realizacja: © 2011-2021 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Liczba wizyt: 648604, dzisiaj: 554