Wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Dotyczy działek o nr 272/4, 272/5 położonych w Bystrzycy Kłodzkiej obr. Niedźwiedna

Wyrys działek (PNG)

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w granicach miasta Bystrzyca Kłodzka - wzdłuż obwodnicy drogowej zatwierdzonego UCHWAŁĄ NR XXXII/312/12 RADY MIEJSKIEJ W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 31 lipca 2012 r.

Centrum Informacji Turystycznej
57-500 Bystrzyca Kłodzka, ul. Plac Wolności 1
tel.: (+48) 74 811 76 76, 74 811 76 77
faks:
e-mail: www.bystrzycaklodzka.pl Projekt i realizacja: © 2011-2021 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Liczba wizyt: 648579, dzisiaj: 529