Mocne strony Bystrzycy Kłodzkiej

Sprzyjającym czynnikiem rozwoju przemysłu w gminie Bystrzyca Kłodzka są dogodne połączenia komunikacyjne z dużymi miastami w Polsce i Czechach. Gmina Bystrzyca Kłodzka położona jest na ważnym szlaku drogowym łączącym południowo – zachodnią część Polski z Republiką Czeską, Austrią i dalej leżącymi na południu Europy krajami. Najważniejszą trasą dla gminy jest droga krajowa Nr 33 łącząca Kłodzko z Bystrzycą Kłodzką, Międzylesiem i przejściem granicznym w Boboszowie. Na terenie gminy znajduje się również komunikacja kolejowa prowadząca do granicznego przejścia kolejowego w Międzylesiu, odległego o 18 km. W 2008 r. zmodernizowano część linii kolejowej CE 59 Wrocław Główny – Międzylesie – granica Państwa. Należy ona do podstawowej sieci kolejowej Polski. Linia ta ma ważne znaczenie dla międzynarodowych przewozów kolejowych, ponieważ stanowi jedno z połączeń między głównymi europejskimi liniami kolejowymi.

Ponadto Gmina posiada duży potencjał w postaci wykwalifikowanej kadry pracowniczej. Bezrobotni zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pacy w Kłodzku – Filia Bystrzyca Kłodzka, to ludzie o dużym doświadczeniu zawodowym, nie będzie więc problemu z pozyskaniem kadry przez potencjalnych inwestorów. W ramach środków Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku przeznaczonych na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu istnieje również możliwość przekwalifikowania bezrobotnych na potrzeby potencjalnego inwestora.

Gmina prowadzi także szereg działań w celu łagodzenia niekorzystnych zjawisk gospodarczych np. poprzez udzielnie pomocy działającym na terenie przedsiębiorcom oraz zachęcanie ich do tworzenia i utrzymania miejsc pracy, poprzez system różnorodnych ulg i preferencji.

Centrum Informacji Turystycznej
57-500 Bystrzyca Kłodzka, ul. Plac Wolności 1
tel.: (+48) 74 811 76 76, 74 811 76 77
faks:
e-mail: www.bystrzycaklodzka.pl Projekt i realizacja: © 2011-2021 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Liczba wizyt: 648609, dzisiaj: 559