Demografia

Liczba ludności gminy na dzień 31.12.2016 r. wyniosła 19 005 osób. Z danych statystycznych wynika, że liczba ludności na terenie gminy na przestrzeni ostatnich lat ciągle spada, dotyczy to jednak terenu całej Polski, a jest to wynikiem niskiego przyrostu naturalnego, a także wzrostu emigracji zarobkowej, w tym zwłaszcza osób w wieku produkcyjnym. Analizując strukturę płci w ciągu ostatnich latach widać utrzymującą się przewagę liczby kobiet. Na koniec 2016 r. odnotowano liczbę 9113 mężczyzn i 9892 kobiet zamieszkujących teren gminy. Około 47% mieszkańców gminy to mieszkańcy wsi.

Centrum Informacji Turystycznej
57-500 Bystrzyca Kłodzka, ul. Plac Wolności 1
tel.: (+48) 74 811 76 76, 74 811 76 77
faks:
e-mail: www.bystrzycaklodzka.pl Projekt i realizacja: © 2011-2021 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Liczba wizyt: 648548, dzisiaj: 498