Procedura ubiegania się o Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie WSSE

Procedura ubiegania się o Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie WSSE:

Złożenie Listu intencyjnego, opisującego podstawowe parametry inwestycji.

  1. Podpisanie umowy kaucji.
  2. Ogłoszenie w prasie ogólnokrajowej oraz na stronie internetowej Spółki zaproszenia do udziału w przetargu lub rokowaniach mających na celu wyłonienie inwestora, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w WSSE oraz (w przypadku przetargu łącznego) nabędzie prawo do nieruchomości.
  3. Wykupienie przez Inwestora Specyfikacji istotnych warunków przetargu lub rokowań (Specyfikacja). Jest to dokument, który określa m.in. wymogi dotyczące przygotowania oferty, która będzie rozpatrywana podczas przetargu lub rokowań, warunków kontroli, ponoszenia opłaty za administrowanie itp.
  4. Złożenie przez Inwestora oferty przygotowanej zgodnie z wymogami Specyfikacji w terminie określonym w zaproszeniu do przetargu/rokowań.
  5. Przeprowadzenie przetargu łącznego lub rokowań w siedzibie Spółki. Wybór Inwestora lub unieważnienie przetargu/ rokowań, jeśli złożona oferta nie spełnia kryteriów określonych w Specyfikacji.
  6. Wydanie Zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie WSSE po zatwierdzeniu wyników przetargu/ rokowań przez organy statutowe Spółki. 7. W przypadku przetargu łącznego – nabycie przez Inwestora nieruchomości.
Centrum Informacji Turystycznej
57-500 Bystrzyca Kłodzka, ul. Plac Wolności 1
tel.: (+48) 74 811 76 76, 74 811 76 77
faks:
e-mail: www.bystrzycaklodzka.pl Projekt i realizacja: © 2011-2021 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Liczba wizyt: 648531, dzisiaj: 481